Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3,
07-100 Węgrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Węgrowie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
telefon: (25) 792-42-51
wegrow@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: pon.-pt.: 7:30 - 15:05

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Węgrowie została utworzona w 1954 roku.
Obszar działania Stacji obejmuje 1220 km2 powiatu węgrowskiego.
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Węgrowie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej jest Pani lek. wet. Janina Puścian - Roszkowska.

Strona główna

Aktualności

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać”

powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017 roku.

Model kampanii w roku 2018, kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania  w kierunku HIV.

Czytaj więcej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), powoływane jako RODO, informujemy:

Administratorem danych osobowych (AD) jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgrowie z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2018 – „Tytoń i choroby serca”

Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem tytoniu.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2018 roku jest „Tytoń i choroby serca”.

Czytaj więcej

Komunikaty

Serwis kąpieliskowy

Serwis kąpieliskowy znajduje się na stronie internetowej http://sk.gis.gov.pl

Czytaj więcej

Komunikat

Dzień wolny od pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie informuje, że na podstawie zarządzeń Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 9 z dnia 13 kwietnia 2018 r. oraz Nr 10 z dnia 19 kwietnia 2018 r. wyznacza się:

  • dzień 4 maja 2018 r.  dniem wolnym od pracy
  • dzień 19 maja 2018 r. dniem pracy.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Uwaga na barszcz Sosnowskiego

AGRESYWNA, INWAZYJNA roślina PARZĄCA, bardzo trudna do zwalczenia, powodująca oparzenia u ludzi i degradację środowiska przyrodniczego.

Czytaj więcej