Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3,
07-100 Węgrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Węgrowie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
telefon: (25) 792-42-51
Tel. (25) 792 42 27
wegrow@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: pon.-pt.: 7:30 - 15:05

Całodobowa infolinia dla obywatela
w sprawach kwarantanny i zdrowia

+ 48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

Telefon alarmowy do zgłoszeń TYLKO w sytuacjach kryzysowych czynny poza godzinami urzędowania, w soboty, niedziele i dni świąteczne
577-100-876
Telefon alarmowy służy wyłącznie do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Węgrowie została utworzona w 1954 roku.
Obszar działania Stacji obejmuje 1220 km2 powiatu węgrowskiego.
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Węgrowie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej jest Pani lek. wet. Janina Puścian - Roszkowska.

Strona główna

Aktualności

Komunikaty Międzyresortowej komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia

24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości

narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji

2000/39/WE.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P458002

20161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1042

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie

wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki

krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P458002

20161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1043

Czytaj więcej

Komunikaty

Bieżący Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie z dnia  13.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu węgrowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.08.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba):  85/(9)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba):  0 / (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0/(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia lub zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 4 /(0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 65 / (0)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3/(0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 59 /(0)

 

Czytaj więcej

Bieżący Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie z dnia  12.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu węgrowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.08.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba):  85/(16)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba):  0 / (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0/(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia lub zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 4 /(0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 65 / (0)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3/(0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 59 /(0)

 

Czytaj więcej

Bieżący Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie z dnia  11.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu węgrowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.08.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba):  73/(10)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba):  0 / (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0/(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia lub zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 4 /(2)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 65 / (1)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3/(0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 59 /(0)

 

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie przed fałszywymi dezynfekcjami mieszkań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie informuje, że pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie odwiedzają prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji.

Ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy mogą mieć z państwem kontakt osobisty powinni wylegitymować się legitymacją służbową.

Czytaj więcej