Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3,
07-100 Węgrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Węgrowie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
telefon: (25) 792-42-51
wegrow@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: pon.-pt.: 7:30 - 15:05

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Węgrowie została utworzona w 1954 roku.
Obszar działania Stacji obejmuje 1220 km2 powiatu węgrowskiego.
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Węgrowie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej jest Pani lek. wet. Janina Puścian - Roszkowska.

Strona główna

Komunikaty

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz dla ich rodzin

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”

Oferta skierowana jest głównie do młodzieży mającej problemy z tzw. „dopalaczami”, 
a także ich rodzin i bliskich.

Czytaj więcej

„DOPALACZE” NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

„Dopalacze” czyli nowe narkotyki - to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków.Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Uwaga na barszcz Sosnowskiego

AGRESYWNA, INWAZYJNA roślina PARZĄCA, bardzo trudna do zwalczenia, powodująca oparzenia u ludzi i degradację środowiska przyrodniczego.

Czytaj więcej