Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać”

powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017 roku.

Model kampanii w roku 2018, kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania  w kierunku HIV.

Czytaj więcej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), powoływane jako RODO, informujemy:

Administratorem danych osobowych (AD) jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgrowie z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów.

Czytaj więcej