Przejdź do treści

Promocja zdrowia

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
Zadania w zakresie promocji zdrowia w PSSE w Węgrowie realizuje:
mgr Bożena Bartnik - st.asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dane teleadresowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
07 -100 Węgrów
tel./fax: 25 792-42-27  wew. 16
fax: 25 792-53-81
pokój nr 9

wegrow@psse.waw.pl