Przejdź do treści

Pliki do pobrania

PLIKI DO POBRANIA

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ

 • Cennik badań wody wykonywanych usługowo
 • Oświadczenie
 • Wniosek o ekshumacje zwłok  

 

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WNIOSKI

 •     Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
 •     Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
 •     Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Panństwowej Inspekcji Sanitarnej
 •     Wniosek o zatwierdzenie zakładu o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

 

 

PLIKI DOTYCZĄCE SEKCJI EPIDEMIOLOGII

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG
 • ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
 • ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
 • ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
 • ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
 • ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
 • ZRANIENIA OSTRYMI NARZĘDZIAMI - PRZEWODNIK
 • Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek za okres
 • Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie za okres

PLIKI DOTYCZĄCE STANOWISKA DS. HIGIENY PRACY

 • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej