Przejdź do treści

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży (HDiM)

mgr Agnieszka Przesmycka – st. Asystent Higieny Dzieci i Młodzieży

Dane teleadresowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3
07-100 Węgrów

pokój nr 9