Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  należy:

1.Nadzór nad higieną produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
2.Nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji, obrotu przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
3.Ocena sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego;
4.Współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi WSSE w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi PSSE, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
5.Analiza zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badań laboratoryjnych oraz podejmowanie stosownych działań prozdrowotnych;
6.Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia;
7.Prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego;
8.Opracowywanie okresowych sprawozdań i wystąpień według ustalonych terminów.