Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

Stanowisko ds. Higieny Pracy

Jerzy Wąsowski – Starszy Instruktor Higieny Pracy
Dane teleadresowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
07-100 Węgrów
tel./fax: 25 792 42 27;   25 792 42 51 wew. 14
pokój nr 7